Reciclar està a les teves mans

Avui en dia, el nombre de residus que genera la societat s’ha duplicat en relació als últims 30 anys. Això significa que generem una qualitat de residus molt superior a la que s’hauria de generar per evitar que el planeta es converteixi en un gran abocador de contaminació. El reciclatge és una solució efectiva per…